Tidsbokning från FlexiTID

voip-phoneKommunikation är bäst när båda parter kan ägna sig ostört åt varandra.

 

Telekompis Callback/återuppringning hjälper er för att sätta upp många telefonmöten under kort tid.
Ni anger personalens schema, när ni är mottagliga för samtal i Telekompis och alla inringande samtal föreslår tider, som passar båda parter så samtalet kan ske överenskommet för att uppnå bästa samförstånd.

 

Utnyttja modern teknik

Optimera personalens arbetsinsats med rätt verktyg. I de flesta branscher behöver både stora och små företag ge bästa möjliga kundupplevelse, genom att ha en hög tillgänglighet på telefon. Och som alla vet kommer samtalen ojämnt och stötvis, vilket och med detta även innebär i ett stim av samtal är det ofrånkomligt att samtal missas och i de flesta fall resulterar det i uteblivna intäkter och försämrade kundrelationer.
När samtalsköer blir långa och ohanterbara är det bättre att ge den inringade förslag på tider för ett tidbokat telefonmöte. Ingen slösad tid med irritation som följd uppstår, ej heller behöver den uppringande söka efter andra, som svarar snabbare. Tid som kan utnyttjas på bättre sätt frigörs, för alla parter.
När väl samtalet utförs, är båda parter nöjda då ingen tid gott förlorad, och full fokus kan ägnas åt samtalet och dess ärenden.

 

Telekompis callback – Webbaserad tjänst

Tjänsten är mycket lättjobbad för både användare och inringande, som en app, webbaserad och inte knyten till någon enskild telefonväxel eller speciella mobilabonnemang. Telekompis svarar alltid på inkommande samtal och fördelar tider som er personal angivit som möjliga tider. Detta undviker telefonsamtalen som stressfaktorer och naturliga raster läggs in i schemat för att personal ska kunna återhämta sig planerat. Innan telefonmötet hinner personalen sätta sig in i eventuellt ärende för att sedan be telekompis att ringa upp mötesdeltagaren. Effektiviteten blir optimal, och personalen blir inte överraskad av oplanerade samtal.
För att hjälpa administratören levereras tjänsten med statistik och rapportgenerator. Analyserna av utfört arbete ligger till grund för att med erfarenhet kunna planera.

 

techBästa callback

Inga samtal från kunder missas, tekniken hjälper alla parter att koncentrera sig på kommunikationen. Webbaserad och lättarbetad teknik med bara viktig information i denna lösning är mycket bättre än alla andra. Alla dataröster eller konstigt uttalade namn får Ni leta efter nån annanstans, i vår lösning är det er personal som läser in personligt upplästa meddelanden, med de röster era kunder kanske även känner igen. Allt för att fördjupa relation med kunder.

 

Så här funkar det

• Telekompis Callback tar emot samtalet och be den som ringer att svara på eventuell fråga eller bekräfta påståenden via knappsatsen
• Beroende på arbetsschema, hur många som är inbokade för att ta emot samtal, ködjup och samtalslängd, så föreslår tjänsten en rimlig tid för callback, vilken passar den inringande, eller denne förändrar till mer passande.
• Telekompis Callback ger information om att tiden är ungefärlig tid, då samtalet innan kanske behövde några extraminuter.
• Klart

 

Arbetsmiljöfaktorn

Roligt på jobbet minskar personalomsättningen, tråkigt på jobbet ökar risken för sjukskrivningar. Telekompis råder bot på detta och Ni får bättre planering, mer struktur och framför allt en kontorsmiljö fritt från ideliga ringsignaler. Ni vet ju att efter arbetstidens slut, tystnar ringsignalerna och eventuell stress försvinner. Med Telekompis callback infinner sig aldrig stressen på grund av detta. Behöver Ni tid för andra arbetsuppgifter så finns planerad tid för detta och ni kommer INTE störas av inringande telefon då heller.
Ökad servicegrad
Nöjda kunder skapar fler affärer för ditt företag. Vi tar emot alla samtal vilket innebär inga förlorade eller arga kunder. Med Telekompis ger ni bästa möjliga kundbemötande som sticker ut bland dina konkurrenter.

 

hospitalAlltid ledig

Den lediga tid som Telekompis ger er spar mycket, ledigheten:
Spar på personalomsättning
Parar på sjukskrivningar
Spar upp till halva samtalstiden
Spar resurser till projekt och ärenden
Effektiviserar verksamheten på alla plan
Denna frigjorda tid använder Ni på det sätt Ni vill; ännu bättre optimering, fortlöpande utbildningar, kundvård, vad som behövs.
Som hjälp och stöd för detta arbetar Ni med en rapportgenerator som berättar ALLT som er så viktiga kundkontakt.

 

Tillgänglighetsmål i primärvården

Redan dag 1 uppfyller Ni tillgänglighetsmålen som ställs på Er. Ni kan istället koncentrera Er på patienterna. Ni får bästa resultat nu och över tiden. Telekompis minskar stressen för de anställda. Bättre och korrekt bemanning leder till mindre sjukfrånvaro och optimerade resurser. Telekompis ge verktyg för detta. Med rapportverktyget i Telekompis kan också skräddarsy olika schemans inverkan på telefontillgängligheten.

Känner du att ditt landsting inte tycker ni uppfyller tillgänglighetskraven, så vi hjälper gärna med konsultation och våra många års erfarenhet. Vi kan garantera att dina siffror vänder.