Blandat, Office365

image-01

07

Dec

2017

Hur implementera molntjänster

För det första så ska ni se nyttan med molntjänster.

Även om Ni vet med er redan från början att ni har vissa program som av anledning inte kan molnbaseras så ska ni inte lägga hela projektet i papperskorg, i sinom tid kommer allt dit, men allt behöver inte ske på en gång.

I och med att ni läser denna artikel så har ni väl redan bestämt er att göra nåt, men snabbt ska Ni få några fördelar:

  • Mobiliteten – sedan mobilens intåg och vår vana att ha allt i mobilen så känner vi att det kan vara mossigt att vissa arbetsuppgifter bara kan ske från en dator och plats.
  • Tidningarna är fulla med artiklar om hackade företag och er egen brandvägg är skrämmande dammig.
  • Er datakille är ofta upptagen eller visar mindre o mindre intresse att hjälpa er när ni står still.
  • Rädslan för risken att en hårddisk brakar och fördröjningen i backupperna innebär förlorat arbete.
  • Priset är dags att se över om det finns möjlighet och ni kanske även behöver köpa nya datorer.

Första steget kan vi kalla förstudie

VAD är det som ni måste göra nu. Nåt konkret som utlöser att Ni läst så här långt. Skriv ner det på papper i punkter.

Det kan vara att exempel ovan eller några större argument.

Betänk även vart ni kan förmoda att ni vill nå, vad kan ett kort eller långsiktigt mål vara. I samma punktform. Ex. ”Brinner en server upp finns data kvar”, ”Inget ska vara knutet till nån specifik burk utan knytas till dig och ditt lösenord” eller ”Ni ska komma åt alla data och arbetsuppgifter från ett internetkafé på semesterorten eller tjänsteresan om Ni inte har internet eller laddning i dator, platta eller mobil. (???)

Sätt om möjligt allt i prioritetsordning.

Andra steget ha nån som kan vara med i planen

Allt blir mycket bättre om du involverar några interna personer i projektet . För vad som är viktigt för dig kanske inte stämmer exakt in på alla andra och de erfarenheter som de har med sig.

Sen ska du ha nån extern part (vi är ett alternativ) som migrerat andra företag ut i molnet i gruppen, välj en som har kunskaper inom olika områden så rekommendationerna inte BARA riktas till egna tjänster.

!!!Viktigt är också att sätta gränsen för vilket ansvar Ni ska ha på företaget, ska Ni drifta allt själva med egen IT-avdelning och avdelad personal eller kommer ni begränsa ert ansvar till att står för ”beställarkompetensen”!!!

Vid det här laget borde en plan vara satt och leverantörer, eventuella datorer, licenser m.m. vara överenskommet (inte nödvändigtvis inköpt än om ni velar mellan ena eller andra leverantören för olika delar)

Tredje steget att implementeringen ska ske

Har Ni inte valt leverantör än, så kan Ni göra klart för de som står kvar att ni vill mötas för en plan för hur allt arbete kommer fortskrida för att projektet ska komma i hamn. Efter det mötet låter ni bäste leverantör hjälpa er i mål.

!!!Tips här är att ni vet vad ni vill men ni vet inte vilka eventuella problem ni kommer ramla på under vägens gång, så leverantören bör kunna hjälpa er med att ha skalbara lösningar utan bindningstider. Annars förleds ni att löpa kapacitet och tjänster som det visar sig att ni inte i slutändan behöver, och då måste de kunna säjas upp. Det kan annars sprida sig en bästa i munnen över bortslösade pengar, även om allt funkar klanderfritt, och det är ju onödigt.!!!

Fördela arbetet mellan er, inköp, personal, leverantör och andra, vem gör vad. Personalen ska inte omotiverat få nya verktyg med risken till bakslag av typen ”Det va bättre förr, varför var det här nödvändigt, jag vill inte lära om.”

En följer upp en tidsatt projektplan där alla detaljer är noggrant specificerade. Allt från om internetförbindelsen räcker till, fram till vem som till slut skriver på leveransgodkännandet.

Nu gäller det att effektivisera arbetet med nya molntjänsterna

Av egen erfarenhet kan jag meddela att det skiljer sig rätt mycket i interna arbetsuppgifter och kundmottagande efter att Telekompaniet flyttade ut från eget datarum ut i molnet, så efter en inlärningsperiod.

Ha individuella samtal med var och en om hur arbetet fortskrider och vilka arbetsuppgifter som behöver utföras och vilka som de facto utförs. Verka för att arbetsuppgifter ska bli klara vid vissa tider hellre än från viss dator. Håll utkik efter andra molntjänster som kan ersätt framtida problem eller flaskhalsar.

Riskanalys

Utför en riskanalys med de vanliga 4 spalterna, här finns några enkla förslag

checklista för molnet

Artikeln är skriven av Björn Ströberg och Jonathan Littenström som båda jobbar på Telekompaniet och med egna erfarenheter med telekompaniets molnmigrering som startade 2014 och som förhoppningsvis aldrig blir klar. Välkomna att höra av er om ni önskar hjälp.

No Comments

Post A Comment