Blandat, Telefoni/växel

28

Feb

2017

Digitala vårdmottagningar på nätet, morgondagens e-hälsovård

Hälsa, vård och omsorg i förändringsjuk

Öka er tillgänglighet och möjliggör att utnyttja er dyrbara tid mer effektivt. Låt era återbesök eller kroniskt sjuka träffa era läkare från sin smartphone eller dator.

I många fall är det bra för en vårdsökande att träffa en läkare rent fysiskt. Men många ärenden skulle också kunna avhandlas digitalt. Ni själva avgör när det ena lämpar sig bättre än det andra. Men det som är helt säkert är att många av framtidens besök hos läkaren likaväl skulle kunna vara online.

Idag finns två ledande aktörer på Svenska marknaden. Visiba Care och Mitels säkra digitala vård- och mötesrum. Vi arbetar med det sistnämnda.

Vårdtagaren verifierar sin identitet med bank-id på datorn eller mobilt bankid i sin smartphone. Läkaren verifierar sig med sitt SITHS-kort. Säkert och krypterat.

I standardpaketet får ni ett digitalt väntrum med upp till 5 samtidigt pågående läkarbesök. Videokvalitén är som standard hög men vår lösning är unik i att snabbt skala ner kvalitén för att aldrig få släpningar eller hack oavsett om motparten sitter på en dålig mobil internetanslutning eller en snabb fiberförbindelse.

Varför Mitels säkra digitala vård- och mötesrum?

En beprövad lösning med mer än 400 digitala vårdrum igång över hela Sverige med mer än 1200 timmar videomöten varje dag

 • Enkelt att få med tolk vid vårdtillfället även om tolken inte är närvarande fysiskt
 • Enkelt att få med en anhörig även om den anhöriga inte är närvarande fysiskt
 • Enkelt att få tillgång till läkarexpertis från annan ort vid vårdtilfället
 • Minskad smittorisk jämfört med fysiskt vårdmöte på sjukhus/vårdcentral
 • Ökad tillgänglighet och en effektivare vårdprocess
 • Minskade transporter för vårdmottagaren och tolken
 • Skapa ”grönare och hållbara” vårdtillfällen utan koldioxid utsläpp
 • Sänker transportkostnaden för vårdtagaren & vårdgivaren
 • Att kunna erbjuda vårdtagare ett säkert digitalt vårdmöte istället för ett
  fysiskt möte för exempelvis rådgivning, konsultation, återbesök m.fl. tillämpningar
 • Skapa fler vårdtillfällen
 • Utan ökad personalkostnad (effektivisering)
 • Utan att bygga ut (digitalt vårdrum)
 • Ökad tillgänglighet i vården, ökad vårddemokrati
 • Tillgång till rätt expertis oavsett boendeort
 • Förenkla tidsbokning för vårdtagare
 • Enklare med digitalt vårdmöte utan fysisk förflyttning
 • Öka vårdgivarens närvaro hos kroniskt sjuka. (hospital at home)
 • Minska onödiga fysiska läkarbesök (hushålla med landsting/kommuners resurser)

Digitala vårdrummet är inte bara tryggt och enkelt att använda, du och dina patienter kan vara helt säkra på att den personliga informationen hanteras med största sekretess och i enlighet med PUL och PDL.

 

Är ni intresserade av ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät för vård och omsorg. Kontakta oss på 0200-777 000 eller nyfiken@telekompaniet.se

 

 

Tags:
No Comments

Post A Comment