Contact Center

Har ni viktiga inkommande samtal så bör ni har något form av stöd för att förbättra den avdelningen. För vissa kanske samtalen handlar om ordrar och för andra kanske det handlar om kundtjänst som anses viktig. Personalen behöver beröm när de gör något bra och chefen behöver få nyckeltal för samtalen. Ex. väntetid, missade, dygnsbelastning och samtalstid. Vissa bör följa upp det månadsvis, andra veckovis, dagsvis eller i realtid. Vi har allt från enkla lösningar från 199 kr/mån till kundanpassade lösningar för uppåt miljonen.

Mer information finns här, för eventuell presentation av liknade installationer, live-chatta här nere till höger ring oss eller fyll i kontaktformuläret i denna länk.

 

Vad gör Kontaktcentret?

Det är ett gemensamt svarställe med personal som mäts på kundnöjdhet, ger bevisligen nöjd kund. Gemensamt svarsställe är inte nödvändigtvis samma fysiska plats.

Det måste finnas många ingångar till ett företag idag, (bl.a. mail, chat, telefoni, twitter och facebook) och vi kan hjälpa er att styra alla inkommande kontakter till ett och samma ställe. Ert kontaktcenter.

Det antal personer som ni behöver för att registrera eller i vissa fall, lösa kundärenden snabbt kan med rätt ”skills” och verktyg minskas, med nöjdare kunder. Alla vinner.

Vi har 2 olika plattformar för Callcenters och Contactcenters. En bygger på vår molntjänst och den andra Mitels MyCollab.

Er personal har kunskapen om kunderna och tillsammans undersöker vi ert behov och vi levererar det arbetssätt som ni har mest användning för.

Igen vill du ha kontakt med oss, live-chatta här nere till höger, ring oss eller fyll i kontaktformuläret.

 

Arbetssättet i vardagen

Kunderna kommer rätt in i ärendehanteringen oberoende av hur de kontaktar er, via telefoni, e-post eller alla sociala medier. De kommer lära sig att det är bättre att formulera sig i skriven form då önskemålet kan specificeras bättre och åtgärden exakt överensstämmer med skriven önskan och klarrapporten kommer fortare. Kunderna känner att kompetensen är på topp och servicen är snabb.

 

Personalen kommer med Telekompaniet kontaktcenter känna sig mer effektiva. Dina specialområden finns i kontaktcentret och då du loggar in, får du de uppgifter du är bäst på. Mer tid kommer att frigöras för att ytterligare förbättra era tjänster. Internutbildningar kan öka era skills för att ge bättre kundservice, bli mer redundanta med varandra.

 

Kontrollen och statistikföringen kommer visa exakt hur bra ni är och vad kunderna vill, exakt hur nöjda de är m.m. Vi nämner det med egen erfarenhet. På vår egen kundtjänstsida redovisar vi fortlöpande kundnöjdhet i realtid, och vet vad våra kunder vill och frågar efter så det har resulterat i en kunskapsdatabas som exakt svarar på vad ni frågar efter och vill ha hjälp med.

 

Telekompaniets Callcenter/Contactcenters är inte platsberoende. Kundsupporten kan vara uppdelad på flera orter var som helst i världen. Det som knyter lösningen samman är ett fungerande internet och någonting man kan tala i med bra ljud. IP telefon, mobil, softphone eller annat.

 

Tekniken

Mjukvaror och molntjänster är till stöd för personalen, och det spelar ingen roll för oss om de skall finnas lokalt, hostade i datacentral eller vara som appar i molnet. IT-avdelningars policys brukar vara mest avgörande. Ska personal kunna jobba från sattellitkontor eller hemifrån via surfplattor o. dyl. så är ju alltid molnet att föredra.

 

Statistiken visar alla kundärenden och vem som utfört dom, som tillval kan kundernas egna omdömen om varje enskild ärende läggas till. Framtida personalsammansättning, kunskapsnivåer, semestrar, m.m. planeras efter faktiska data. Ni kan enklare förutse vad era kunder kommer förvänta sig av er i en framtid.

Transformera ert CallCenter till ett sofistikerat digitalt kundcenter som stödjer röst, email, chat, SMS and sociala nätverk. Ring oss på 0200-777 000.

[]
1 Step 1
Ditt telefonnummerNamn
Meddelande till Telekompaniettill Telekompaniet
0 /
Previous
Next